Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Námestie58800 SGWaAP
0.301námestie301334 SGWaAP
0.323Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.344Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.421nám31444 SGWaAP
0.426Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.433Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.435trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.442mierové_námestie3653 SGWaAP
0.454radničné_námestie2159 SGWaAP
0.462mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.467Ulica21134 SGWaAP
0.470Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.476Nábrežie3885 SGWaAP
0.480Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.496Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.518Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.519Župný_námestie1498 SGWaAP
0.521Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.523Gorký7308 SGWaAP
0.531župné_námestie1291 SGWaAP
0.532Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.535Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.548Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.553Štefánikova24133 SGWaAP
0.561Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.564Osloboditeľ1513 SGWaAP
0.568Morový_stĺp508 SGWaAP
0.576nábrežie30570 SGWaAP
0.579Paulínsky585 SGWaAP
0.583františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.585Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.585paulínska693 SGWaAP
0.589Kukučínova7939 SGWaAP
0.589Radnica2981 SGWaAP
0.590Pomník1091 SGWaAP
0.591Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.591primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.592Piaristický1411 SGWaAP