Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nádvorie1451 SGWaAP
0.527Synagóga2350 SGWaAP
0.533Klariska1040 SGWaAP
0.537mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.565Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.565Radnica2981 SGWaAP
0.571Františkánsky2414 SGWaAP
0.574nádvorie64682 SGWaAP
0.579Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.584radničné_námestie2159 SGWaAP
0.593hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.609františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.610františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.612Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.614primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.624Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.625Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.626Michalský5895 SGWaAP
0.630Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.635Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.640trojičné_námestie2436 SGWaAP