Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nábrežný3801 SGWaAP
0.221nábrežná4243 SGWaAP
0.367Obranca_mier2873 SGWaAP
0.373Budovateľský1712 SGWaAP
0.419Okružný5203 SGWaAP
0.423Nábrežie3885 SGWaAP
0.438Sídlisko6588 SGWaAP
0.439Ulica21134 SGWaAP
0.444Mostný1790 SGWaAP
0.446Topoľový847 SGWaAP
0.446Nádražný970 SGWaAP
0.459Rozkvet2479 SGWaAP
0.461nádražná1289 SGWaAP
0.472Kukučínova7939 SGWaAP
0.483sídlisko_Juh2868 SGWaAP
0.486Družstevný4326 SGWaAP
0.492Kasárenský630 SGWaAP