Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Náboženský2045 SGWaAP
0.416Náboženstvo1639 SGWaAP
0.488náboženská126443 SGWaAP
0.603Filozofia1529 SGWaAP
0.607Politický6217 SGWaAP
0.608Výchova3162 SGWaAP
0.613Kultúra10299 SGWaAP
0.621náboženstvo212593 SGWaAP
0.627Dejepis1008 SGWaAP
0.629multikultúrna_výchova3579 SGWaAP
0.629náboženský79066 SGWaAP
0.631Kresťanstvo2107 SGWaAP
0.634Geografia1260 SGWaAP
0.643Kultúrny10836 SGWaAP
0.647kresťanská148366 SGWaAP
0.647Vzdelávací3842 SGWaAP
0.649kresť415 SGWaAP
0.650evanjelické4953 SGWaAP
0.653Dejiny4638 SGWaAP
0.653Literatúra3610 SGWaAP
0.656Filozofický2042 SGWaAP
0.660Etický3015 SGWaAP