Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Myslenie582 SGWaAP
0.541Poznanie1525 SGWaAP
0.558myslenie192257 SGWaAP
0.570Myseľ2733 SGWaAP
0.573Inteligencia791 SGWaAP
0.595Sebavedomie486 SGWaAP
0.607sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.608Tvorivosť487 SGWaAP
0.631Vedomie2926 SGWaAP
0.631Mentálny560 SGWaAP
0.635Kreativita609 SGWaAP
0.672Pochopenie478 SGWaAP
0.674Teória2887 SGWaAP
0.674Logika470 SGWaAP
0.675Rozum2061 SGWaAP
0.677kritické_myslenie11076 SGWaAP
0.686Filozofia1529 SGWaAP
0.688Kontext880 SGWaAP
0.690Bohatstvo435 SGWaAP
0.690Ľudstvo964 SGWaAP
0.696Emocionálny476 SGWaAP
0.696abstraktné_myslenie1400 SGWaAP
0.698Mozog937 SGWaAP
0.702Úvaha1230 SGWaAP
0.703Kritika1452 SGWaAP
0.704Svedomie1474 SGWaAP
0.704Emócia686 SGWaAP
0.704Kniha34202 SGWaAP
0.705Bytie2036 SGWaAP
0.706Múdrosť2109 SGWaAP
0.707chápanie73905 SGWaAP
0.711sebapoznanie7859 SGWaAP
0.717poznanie236558 SGWaAP
0.718Evolúcia557 SGWaAP
0.720Osobnosť2499 SGWaAP
0.720kognitívne2404 SGWaAP
0.721Veda8714 SGWaAP
0.726sebauvedomovanie1149 SGWaAP
0.726dialektika4899 SGWaAP
0.733tvorivé_myslenie3195 SGWaAP
0.736Dejiny4638 SGWaAP
0.736Princíp432 SGWaAP
0.736Kognitívny709 SGWaAP
0.736emočná_inteligencia1184 SGWaAP