Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Myslenie582 SGWaAP
0.541Poznanie1525 SGWaAP
0.558myslenie192257 SGWaAP
0.570Myseľ2733 SGWaAP
0.573Inteligencia791 SGWaAP
0.595Sebavedomie486 SGWaAP
0.607sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.608Tvorivosť487 SGWaAP
0.631Vedomie2926 SGWaAP
0.631Mentálny560 SGWaAP
0.635Kreativita609 SGWaAP
0.672Pochopenie478 SGWaAP
0.674Teória2887 SGWaAP
0.674Logika470 SGWaAP
0.675Rozum2061 SGWaAP
0.677kritické_myslenie11076 SGWaAP
0.686Filozofia1529 SGWaAP
0.688Kontext880 SGWaAP
0.690Bohatstvo435 SGWaAP
0.690Ľudstvo964 SGWaAP
0.696Emocionálny476 SGWaAP
0.696abstraktné_myslenie1400 SGWaAP
0.698Mozog937 SGWaAP
0.702Úvaha1230 SGWaAP