Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Myseľ2733 SGWaAP
0.486Vedomie2926 SGWaAP
0.570Myslenie582 SGWaAP
0.578Inteligencia791 SGWaAP
0.582Bytie2036 SGWaAP
0.599Stvorenie4683 SGWaAP
0.604Prebudenie929 SGWaAP
0.605Duchovný4228 SGWaAP
0.608Rozum2061 SGWaAP
0.609Poznanie1525 SGWaAP
0.618Múdrosť2109 SGWaAP
0.630Duša1651 SGWaAP
0.631Tajomstvo7186 SGWaAP
0.634Ľudstvo964 SGWaAP
0.649Vôľa1844 SGWaAP
0.650Mozog937 SGWaAP
0.658Kozmický666 SGWaAP
0.665Vášeň615 SGWaAP
0.668Univerzum1433 SGWaAP
0.670Meditácia839 SGWaAP
0.670Bytosť1204 SGWaAP
0.671Temnota1378 SGWaAP