Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Muzeálny1509 SGWaAP
0.445Matica57417 SGWaAP
0.494národopisná4178 SGWaAP
0.519Živena6341 SGWaAP
0.519muzeálna3418 SGWaAP
0.524Národopisný1704 SGWaAP
0.550turčiansky_Svätý1044 SGWaAP
0.552účastinársky_spolok448 SGWaAP
0.560matičná4651 SGWaAP
0.577Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.582matičný5849 SGWaAP
0.599Učený1087 SGWaAP
0.599Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.600národopisný2491 SGWaAP
0.614českoslovanská403 SGWaAP
0.637numizmatická2149 SGWaAP
0.638vlastivedná2580 SGWaAP
0.638Etnografický1007 SGWaAP
0.643Matičný2068 SGWaAP
0.649memorandové824 SGWaAP