Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.291prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.381exarchát1045 SGWaAP
0.403prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.406eparchia6373 SGWaAP
0.428gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.436gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.450apoštolská_administratúra647 SGWaAP
0.465byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.466apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.482gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.484gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.493autokefálna426 SGWaAP
0.496bazilián963 SGWaAP
0.510gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.511gréckokatolík7094 SGWaAP
0.513gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.524exarcha932 SGWaAP
0.527Gréckokatolícky5803 SGWaAP