Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mukačevská1567 SGWaAP
0.451užhorodská1174 SGWaAP
0.465Užhorodský811 SGWaAP
0.491Budovateľský1712 SGWaAP
0.493sabinovská2520 SGWaAP
0.505dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.509laborecká1980 SGWaAP
0.518Okružný5203 SGWaAP
0.519Sídlisko6588 SGWaAP