Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Muhammad10277 SGWaAP
0.199Ahmad4605 SGWaAP
0.249Mahmúd1961 SGWaAP
0.274Ahmed6300 SGWaAP
0.291Abú6114 SGWaAP
0.321Abdalláh1976 SGWaAP
0.325Mohamed15813 SGWaAP
0.340Hassan4232 SGWaAP
0.352Husajn5611 SGWaAP
0.367ibn5290 SGWaAP