Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MsZ50628 SGWaAP
0.159mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.228MsR3196 SGWaAP
0.323zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.349miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.399obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.428prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.459Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.469hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.475Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.491MsÚ37082 SGWaAP
0.496poslanec1113479 SGWaAP
0.515návrhová_komisia3787 SGWaAP
0.517hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.525primátor512206 SGWaAP
0.536prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.546VZN54539 SGWaAP
0.553ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.564Uznesenie6035 SGWaAP
0.571MZ43670 SGWaAP
0.574mandátová_komisia1366 SGWaAP