Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MsÚ37082 SGWaAP
0.3398982 SGWaAP
0.393prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.41416418 SGWaAP
0.434prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.471Mestský90429 SGWaAP
0.491MsZ50628 SGWaAP
0.492Odbor_školstvo1888 SGWaAP
0.496prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.498mú_MČ580 SGWaAP
0.499Magistrát5269 SGWaAP
0.501obecný_úrad90886 SGWaAP
0.528MsKS12664 SGWaAP
0.546magistrát68061 SGWaAP
0.547náčelník_MsP2645 SGWaAP
0.561MsR3196 SGWaAP
0.563Obvodný8972 SGWaAP