Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moslimský513 SGWaAP
0.525moslimská25786 SGWaAP
0.535islamská21777 SGWaAP
0.571moslimské5722 SGWaAP
0.576islamské8849 SGWaAP
0.587Moslimský_bratstvo2488 SGWaAP
0.591moslimské_bratstvo854 SGWaAP
0.595moslimský25446 SGWaAP
0.603palestínska12436 SGWaAP
0.605Sýrsky1966 SGWaAP
0.609islamský33673 SGWaAP
0.612Islamský13675 SGWaAP
0.616fundamentalistická1507 SGWaAP