Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moslim3565 SGWaAP
0.289moslim74254 SGWaAP
0.393bosniansky_Moslim661 SGWaAP
0.402Albánec11426 SGWaAP
0.421Kurd11927 SGWaAP
0.431Armén6688 SGWaAP
0.432Srb48207 SGWaAP
0.432mohamedán3468 SGWaAP
0.459moslimský25446 SGWaAP
0.467etnický_Albánec1159 SGWaAP
0.476moslimské5722 SGWaAP
0.482Palestínčan29588 SGWaAP
0.489Iračan9038 SGWaAP