Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moskovský5705 SGWaAP
0.254moskovská12866 SGWaAP
0.396Kyjevský1489 SGWaAP
0.508moskovský15528 SGWaAP
0.526charkovská448 SGWaAP
0.562Sibírsky2385 SGWaAP
0.572užhorodská1174 SGWaAP
0.582Petrohradský666 SGWaAP
0.588kyjevské1736 SGWaAP
0.590moskovské6848 SGWaAP
0.596kyjevská3166 SGWaAP
0.598Užhorodský811 SGWaAP
0.601Ľvov8285 SGWaAP
0.603Gorký7308 SGWaAP
0.604sofijská468 SGWaAP