Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moravský_Lieskové1545 SGWaAP
0.247moravské_Lieskové812 SGWaAP
0.372Melčice2044 SGWaAP
0.376Drietoma5020 SGWaAP
0.380stará_Turá19321 SGWaAP
0.387Turá_Lúka3352 SGWaAP
0.401Svinná3594 SGWaAP
0.405Zemiansky_podhradie508 SGWaAP
0.408zemianske_podhradie539 SGWaAP
0.408Prietrž1603 SGWaAP