Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Morava117912 SGWaAP
0.475moravské6083 SGWaAP
0.483Odra3269 SGWaAP
0.495Čechy156868 SGWaAP
0.496Moravský7941 SGWaAP
0.511moravský18024 SGWaAP
0.515Dunaj161808 SGWaAP
0.525Moravan10236 SGWaAP
0.530moravská12470 SGWaAP
0.542Labe13404 SGWaAP
0.570Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP