Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Monitorovanie840 SGWaAP
0.420Monitoring2074 SGWaAP
0.462monitorovanie71113 SGWaAP
0.510Meranie1593 SGWaAP
0.517monitoring50976 SGWaAP
0.519Detekcia431 SGWaAP
0.522Zabezpečovanie423 SGWaAP
0.533Zhodnotenie965 SGWaAP
0.540Zisťovanie418 SGWaAP
0.543Kontrola9555 SGWaAP
0.547Posúdenie647 SGWaAP
0.547Zlepšovanie412 SGWaAP
0.549Priebežný870 SGWaAP
0.553Implementácia1215 SGWaAP
0.556Monitorovací555 SGWaAP
0.563Riadenie4908 SGWaAP
0.571Získavanie530 SGWaAP
0.571Zlepšenie2297 SGWaAP
0.571Definovanie485 SGWaAP
0.576Identifikácia464 SGWaAP
0.577Hodnotenie4199 SGWaAP
0.585Stanovenie505 SGWaAP
0.590Vykonávanie1028 SGWaAP
0.593Zistenie473 SGWaAP
0.593Indikátor1421 SGWaAP