Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mongolsko11337 SGWaAP
0.327Kirgizsko6975 SGWaAP
0.362Kazachstan27404 SGWaAP
0.363Tadžikistan5042 SGWaAP
0.370Uzbekistan9592 SGWaAP
0.399Laos4809 SGWaAP
0.419Tibet18504 SGWaAP
0.419Thajsko37895 SGWaAP
0.427Turkménsko3519 SGWaAP
0.428India148157 SGWaAP
0.430Nepál15039 SGWaAP
0.438Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.442Namíbia3813 SGWaAP
0.448Bhután2434 SGWaAP
0.455Kaukaz12277 SGWaAP
0.456Peru21613 SGWaAP
0.458Ázia109083 SGWaAP
0.459Etiópia14068 SGWaAP
0.460Maroko23932 SGWaAP
0.463Malajzia19454 SGWaAP
0.467Vietnam39128 SGWaAP
0.469Mjanmarsko5502 SGWaAP