Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moldavsko17226 SGWaAP
0.184Gruzínsko36146 SGWaAP
0.215Macedónsko27312 SGWaAP
0.255Arménsko15050 SGWaAP
0.255Bielorusko57873 SGWaAP
0.261Albánsko25340 SGWaAP
0.262Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.285Kazachstan27404 SGWaAP
0.287Litva46038 SGWaAP
0.297Rumunsko116902 SGWaAP
0.307Uzbekistan9592 SGWaAP
0.307Bosna48831 SGWaAP
0.310Bulharsko90408 SGWaAP
0.315čierna_Hora14960 SGWaAP
0.321Ukrajina298992 SGWaAP
0.327Hercegovina26264 SGWaAP
0.330Srbsko107024 SGWaAP
0.341Kirgizsko6975 SGWaAP
0.342Tadžikistan5042 SGWaAP
0.354Estónsko34538 SGWaAP
0.354Turecko161488 SGWaAP
0.367Lotyšsko43996 SGWaAP
0.376Slovinsko80021 SGWaAP
0.384Alžírsko13945 SGWaAP
0.391Kosovo61689 SGWaAP
0.403Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.429Turkménsko3519 SGWaAP
0.453Portugalsko79466 SGWaAP
0.459čierna_Hor2068 SGWaAP
0.461Angola7602 SGWaAP
0.475Abcházsko5568 SGWaAP
0.476Chorvátsko136871 SGWaAP
0.481bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.483Tunisko20811 SGWaAP
0.484Luxembursko25876 SGWaAP
0.486Rusko609061 SGWaAP
0.487Poľsko370602 SGWaAP
0.489Senegal5734 SGWaAP
0.491Maroko23932 SGWaAP
0.491Maďarsko368392 SGWaAP
0.492Cyprus56320 SGWaAP
0.492Belgicko87645 SGWaAP
0.493Burundi2863 SGWaAP
0.496Grécko216454 SGWaAP
0.497Libanon22686 SGWaAP
0.498Balkán29654 SGWaAP
0.499Nikaragua4345 SGWaAP