Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moldavsko17226 SGWaAP
0.184Gruzínsko36146 SGWaAP
0.215Macedónsko27312 SGWaAP
0.255Arménsko15050 SGWaAP
0.255Bielorusko57873 SGWaAP
0.261Albánsko25340 SGWaAP
0.262Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.285Kazachstan27404 SGWaAP
0.287Litva46038 SGWaAP
0.297Rumunsko116902 SGWaAP
0.307Uzbekistan9592 SGWaAP
0.307Bosna48831 SGWaAP
0.310Bulharsko90408 SGWaAP
0.315čierna_Hora14960 SGWaAP
0.321Ukrajina298992 SGWaAP
0.327Hercegovina26264 SGWaAP
0.330Srbsko107024 SGWaAP
0.341Kirgizsko6975 SGWaAP
0.342Tadžikistan5042 SGWaAP
0.354Estónsko34538 SGWaAP
0.354Turecko161488 SGWaAP
0.367Lotyšsko43996 SGWaAP
0.376Slovinsko80021 SGWaAP
0.384Alžírsko13945 SGWaAP
0.391Kosovo61689 SGWaAP