Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moldavský2098 SGWaAP
0.280moldavská4545 SGWaAP
0.538Alejový1155 SGWaAP
0.541toryská864 SGWaAP
0.574Toryský620 SGWaAP
0.575Kukučínova7939 SGWaAP
0.590Bulharský2204 SGWaAP
0.592Bajkalský4947 SGWaAP
0.594Mierový4468 SGWaAP
0.595alejová1124 SGWaAP
0.596Osloboditeľ1513 SGWaAP
0.597Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.602Masarykova6608 SGWaAP
0.603dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.605sabinovská2520 SGWaAP
0.607Staničný2548 SGWaAP
0.608Mlynský5015 SGWaAP
0.611OC_Optimum625 SGWaAP
0.612sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.613Balkánsky801 SGWaAP
0.617Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.619Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.620mlynská4633 SGWaAP
0.621Rožňavský3933 SGWaAP
0.621Kováčsky1494 SGWaAP
0.622Gorký7308 SGWaAP
0.623opatovská1805 SGWaAP
0.624Družstevný4326 SGWaAP
0.626laborecká1980 SGWaAP
0.629Továrenský1432 SGWaAP
0.630Ondavský730 SGWaAP
0.631Plzenský1174 SGWaAP
0.631Sídlisko6588 SGWaAP
0.632Budovateľský1712 SGWaAP
0.632Mäsiarsky927 SGWaAP
0.640Popradský4898 SGWaAP
0.640sečovská791 SGWaAP