Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moldavský2098 SGWaAP
0.280moldavská4545 SGWaAP
0.538Alejový1155 SGWaAP
0.541toryská864 SGWaAP
0.574Toryský620 SGWaAP
0.575Kukučínova7939 SGWaAP
0.590Bulharský2204 SGWaAP
0.592Bajkalský4947 SGWaAP
0.594Mierový4468 SGWaAP
0.595alejová1124 SGWaAP
0.596Osloboditeľ1513 SGWaAP
0.597Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.602Masarykova6608 SGWaAP
0.603dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.605sabinovská2520 SGWaAP
0.607Staničný2548 SGWaAP
0.608Mlynský5015 SGWaAP
0.611OC_Optimum625 SGWaAP
0.612sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.613Balkánsky801 SGWaAP
0.617Trieda_SNP4397 SGWaAP