Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Moldava24595 SGWaAP
0.128Bodva20280 SGWaAP
0.303Kráľovský_Chlmec5979 SGWaAP
0.342Vranov79733 SGWaAP
0.351Veľký_Kapušany8203 SGWaAP
0.359Sečovce14096 SGWaAP
0.364Trebišov78388 SGWaAP
0.365Krompachy22566 SGWaAP
0.372Rožňava92364 SGWaAP
0.380Fiľakovo21901 SGWaAP
0.384Tornaľa11118 SGWaAP
0.387rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.392Topľa52321 SGWaAP
0.397Snina70764 SGWaAP
0.399Čaňa12118 SGWaAP
0.401Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.420Sabinov44079 SGWaAP
0.422Pavlovce4531 SGWaAP
0.424Dobšiná19905 SGWaAP
0.425Michaľany4935 SGWaAP
0.427Sobrance20655 SGWaAP
0.428Lipany26610 SGWaAP
0.431Gelnica23184 SGWaAP