Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mohyla967 SGWaAP
0.383mohyla12213 SGWaAP
0.420Bradlo15858 SGWaAP
0.515Pamätník4080 SGWaAP
0.522pomník42679 SGWaAP
0.528pamätník93639 SGWaAP
0.561Štefánik69790 SGWaAP
0.567Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.568Pomník1091 SGWaAP
0.582Slavín8528 SGWaAP
0.594bradlo2304 SGWaAP
0.605Štefánikov2513 SGWaAP
0.607pomník_padlý2106 SGWaAP
0.617pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.625Čachtický_hrad998 SGWaAP
0.628pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.630Pamätník_SNP1379 SGWaAP
0.639zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.641pietny_akt6546 SGWaAP