Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mohan9395 SGWaAP
0.198Frankfurt31574 SGWaAP
0.353Rýn13883 SGWaAP
0.406Kolín23728 SGWaAP
0.415Düsseldorf8343 SGWaAP
0.432Hamburg25485 SGWaAP
0.454Hannover11190 SGWaAP
0.480Stuttgart16183 SGWaAP
0.504Berlín101163 SGWaAP
0.507Zürich19507 SGWaAP
0.519Mníchov48459 SGWaAP
0.533Bonn8536 SGWaAP
0.541Brémy6364 SGWaAP
0.550Štokholm20230 SGWaAP
0.557Dusseldorf713 SGWaAP
0.559Drážďany9726 SGWaAP