Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Modelovanie568 SGWaAP
0.485modelovanie28366 SGWaAP
0.534matematické_modelovanie814 SGWaAP
0.556Diplomový1280 SGWaAP
0.574Vizualizácia507 SGWaAP
0.586Využitie3638 SGWaAP
0.588Školiteľ967 SGWaAP
0.590Teoretický811 SGWaAP
0.595Automatizácia530 SGWaAP
0.596Zodpovedný_riešiteľ779 SGWaAP
0.599Kvantitatívny614 SGWaAP
0.600Aplikovaný1533 SGWaAP
0.604Konštrukcia436 SGWaAP
0.605Analýza2643 SGWaAP
0.611Získavanie530 SGWaAP
0.613Metodika1577 SGWaAP
0.615počítačové_modelovanie584 SGWaAP
0.615Teória2887 SGWaAP
0.616Implementácia1215 SGWaAP
0.617Metóda7160 SGWaAP
0.620Monitorovanie840 SGWaAP
0.622Spracovanie2969 SGWaAP
0.623Diagram402 SGWaAP
0.625Automatizovaný469 SGWaAP
0.632Analytický1361 SGWaAP