Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.214mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.312viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.408Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.422anšlus731 SGWaAP
0.428trianonská_mierová571 SGWaAP
0.441Trianonský783 SGWaAP
0.452víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.467nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.480Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.495ČSR39747 SGWaAP
0.497okupácia28497 SGWaAP
0.521povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.525Československo117408 SGWaAP
0.530trianonská1411 SGWaAP
0.534kapitulácia6578 SGWaAP
0.543bezpodmienečná_kapitulácia621 SGWaAP
0.543sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.543sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.545Spojenec1845 SGWaAP
0.551dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.558versaillská502 SGWaAP
0.570Hitler54756 SGWaAP
0.573Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.575okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.576podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.577spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.578anexia3250 SGWaAP
0.578vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.582Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.587vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.592pittsburská_dohoda1034 SGWaAP