Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.214mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.312viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.408Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.422anšlus731 SGWaAP
0.428trianonská_mierová571 SGWaAP
0.441Trianonský783 SGWaAP
0.452víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.467nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.480Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.495ČSR39747 SGWaAP
0.497okupácia28497 SGWaAP
0.521povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.525Československo117408 SGWaAP
0.530trianonská1411 SGWaAP
0.534kapitulácia6578 SGWaAP