Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mníchov48459 SGWaAP
0.280Berlín101163 SGWaAP
0.322Stuttgart16183 SGWaAP
0.322Drážďany9726 SGWaAP
0.326Düsseldorf8343 SGWaAP
0.339Hamburg25485 SGWaAP
0.346Kolín23728 SGWaAP
0.359Zürich19507 SGWaAP
0.383Hannover11190 SGWaAP
0.390Norimberg12522 SGWaAP
0.402Graz9707 SGWaAP
0.405Bonn8536 SGWaAP
0.411Salzburg21917 SGWaAP
0.422Viedeň209248 SGWaAP
0.424Frankfurt31574 SGWaAP
0.424Brémy6364 SGWaAP
0.438Paríž215491 SGWaAP