Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mlynský_Niva914 SGWaAP
0.125mlynská_Niva945 SGWaAP
0.131Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.135mlynská_niva3108 SGWaAP
0.405Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.420Autobusový_stanica1228 SGWaAP
0.427račianske_mýto1143 SGWaAP
0.430bajkalská5077 SGWaAP
0.443Bajkalský4947 SGWaAP
0.449Prístavný825 SGWaAP
0.466kopčianska1655 SGWaAP
0.468trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.474Námestie_hraničiar852 SGWaAP