Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mlynský5015 SGWaAP
0.172mlynská4633 SGWaAP
0.370Budovateľský1712 SGWaAP
0.396Cintorínsky1965 SGWaAP
0.403Kukučínova7939 SGWaAP
0.414Sídlisko6588 SGWaAP
0.425Obranca_mier2873 SGWaAP
0.429Bajkalský4947 SGWaAP
0.448Okružný5203 SGWaAP
0.456Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.459Bernolákovo22135 SGWaAP
0.462bajkalská5077 SGWaAP
0.466sabinovská2520 SGWaAP
0.467Alejový1155 SGWaAP
0.467Družstevný4326 SGWaAP
0.468Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.469Gorký7308 SGWaAP
0.470Záhradnícky3483 SGWaAP
0.470Staničný2548 SGWaAP