Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mliečny_dráha2103 SGWaAP
0.328slnečná_sústava18573 SGWaAP
0.339galaxia36526 SGWaAP
0.362hmlovina5679 SGWaAP
0.391hviezdokopa2077 SGWaAP
0.396Galaxia3158 SGWaAP
0.417súhvezdie17970 SGWaAP
0.435Slnko91898 SGWaAP
0.443kométa24298 SGWaAP
0.453obežnica1222 SGWaAP
0.458dvojhviezda1914 SGWaAP
0.472guľová_hviezdokopa617 SGWaAP
0.480vesmírne_teleso2546 SGWaAP
0.483neutrónová_hviezda1454 SGWaAP
0.494Jupiter41728 SGWaAP
0.498Plejáda513 SGWaAP
0.505plynný_obor551 SGWaAP
0.507Pluto11213 SGWaAP
0.509Mliečny5097 SGWaAP