Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mississippi5359 SGWaAP
0.349Ohio8781 SGWaAP
0.361Južný_Karolína1942 SGWaAP
0.369severná_Karolína4473 SGWaAP
0.372Texas22877 SGWaAP
0.396Massachusetts6183 SGWaAP
0.402Kentucky4351 SGWaAP
0.415Oklahoma5079 SGWaAP