Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Miroslav_Číž1282 SGWaAP
0.345Rafael_Rafaj3478 SGWaAP
0.367Tibor_Cabaj982 SGWaAP
0.407Gábor_Gál3273 SGWaAP
0.408Sergej_kozlík1338 SGWaAP
0.416Tomáš_Galbavý1280 SGWaAP
0.418Pavol_Hrušovský13283 SGWaAP