Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ministerstvo4265 SGWaAP
0.347ministerstvo1062673 SGWaAP
0.524ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.542MŽP15883 SGWaAP
0.568Ministerstvo_školstvo1281 SGWaAP
0.576MV11692 SGWaAP
0.578Ministerstvo_pôdohospodárstvo717 SGWaAP
0.581SR1589613 SGWaAP
0.591MH18106 SGWaAP
0.605gestor6525 SGWaAP
0.627povereníctvo4595 SGWaAP
0.630MDPT5617 SGWaAP
0.631MPSVR7957 SGWaAP
0.631Odbor4760 SGWaAP
0.637MZV12379 SGWaAP
0.643republika951415 SGWaAP
0.643Inšpekcia1048 SGWaAP