Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mimovládny427 SGWaAP
0.515mimovládna_nezisková4012 SGWaAP
0.531mimovládna_organizácia55208 SGWaAP
0.548mimovládne1018 SGWaAP
0.570Neziskový952 SGWaAP
0.576MVO10640 SGWaAP
0.594mimovládna5731 SGWaAP
0.633Aktivista406 SGWaAP
0.638nezisková_organizácia64329 SGWaAP
0.652mimovládny2455 SGWaAP
0.653Organizácia3666 SGWaAP
0.665nestranícka495 SGWaAP
0.669Splnomocnenec427 SGWaAP
0.671helsinský_výbor932 SGWaAP
0.671Dobrovoľníctvo499 SGWaAP