Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Milton3411 SGWaAP
0.392Francis13445 SGWaAP
0.401William45051 SGWaAP
0.406John161282 SGWaAP
0.409Gary17893 SGWaAP
0.421Nicholas11333 SGWaAP
0.421Charles40884 SGWaAP
0.426Stephen20788 SGWaAP
0.430Stuart6924 SGWaAP
0.431Anthony19984 SGWaAP
0.431Clark10991 SGWaAP
0.433Harold5934 SGWaAP
0.434Smith37332 SGWaAP
0.436Arthur21580 SGWaAP
0.439Edgar7597 SGWaAP
0.448Hugh10688 SGWaAP
0.448George60671 SGWaAP
0.452Jonathan17546 SGWaAP
0.455Frederick4764 SGWaAP
0.457Wright8043 SGWaAP