Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.265Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.319Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.330Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.337Hurban15758 SGWaAP
0.410Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.418Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.420národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.428štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.438Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.443Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.460dejateľ6570 SGWaAP
0.469Hodža9730 SGWaAP
0.475Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.476Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.484Samuel_Jurkovič1471 SGWaAP
0.490národovec10698 SGWaAP
0.493Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.494Štúr34337 SGWaAP
0.497Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.502Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.507Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.507štúrovec8822 SGWaAP
0.508Cíger_hronský1449 SGWaAP
0.516Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.517Janko_Jesenský2935 SGWaAP
0.520buditeľ1805 SGWaAP
0.526Gregor_tajovský1454 SGWaAP
0.528Kukučín8782 SGWaAP
0.531Štúrov4963 SGWaAP
0.533Rastislav_Štefánik12059 SGWaAP
0.536Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.539Viliam_Pauliny827 SGWaAP
0.542Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.543Francisci6950 SGWaAP
0.547Gregor_Tajovský1585 SGWaAP
0.550Milo_Urban1829 SGWaAP
0.551štúrovská5468 SGWaAP