Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.265Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.400štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.404Hurban15758 SGWaAP
0.407Hodža9730 SGWaAP
0.408národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.410Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.446Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.461Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.472Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.475národovec10698 SGWaAP
0.502buditeľ1805 SGWaAP
0.505Francisci6950 SGWaAP
0.506štúrovec8822 SGWaAP
0.509dejateľ6570 SGWaAP