Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Milosť2323 SGWaAP
0.452milosť144401 SGWaAP
0.472božia_milosť21794 SGWaAP
0.500Milosrdenstvo1580 SGWaAP
0.509Pán39835 SGWaAP
0.510božiť2233 SGWaAP
0.512božia234147 SGWaAP
0.513Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.517Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.520Milovaný1933 SGWaAP
0.528milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.528Všemohúci8611 SGWaAP
0.534Duch_svätý56246 SGWaAP
0.537Duch105340 SGWaAP
0.546svätosť32841 SGWaAP
0.547dobrotivosť2433 SGWaAP
0.547Boh1407708 SGWaAP
0.553Múdrosť2109 SGWaAP
0.559Svätosť1634 SGWaAP
0.564Svätý3830 SGWaAP
0.565Otec142091 SGWaAP
0.572Otcov4563 SGWaAP
0.579Duch_Svätý25419 SGWaAP