Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Milo_Urban1829 SGWaAP
0.394Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.443Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.449Kukučín8782 SGWaAP
0.459Ľudo_Ondrejov1377 SGWaAP
0.462Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.467Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.470Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.472Živý_bič721 SGWaAP
0.474Alfonz_Bednár901 SGWaAP
0.476Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.493Dobroslav_chrobák1029 SGWaAP
0.509Cíger_hronský1449 SGWaAP
0.511Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.514Janko_Jesenský2935 SGWaAP
0.515Gregor_tajovský1454 SGWaAP
0.524Zora_Jesenský978 SGWaAP