Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.443Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.462Hodža9730 SGWaAP
0.482Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.490Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.501Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.505Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.509Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.509Dérer5393 SGWaAP
0.510Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.520Šrobár3298 SGWaAP
0.529Hurban15758 SGWaAP
0.533Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.547Štúr34337 SGWaAP
0.556Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.557Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.562Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.562Hodžov1067 SGWaAP
0.572Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.580Vojtech_Tuka1388 SGWaAP