Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Milan_Šimečka3322 SGWaAP
0.482Fedor_Gál4126 SGWaAP
0.562Nadácia25467 SGWaAP
0.573Šimečka3834 SGWaAP
0.576Konzervatívny_inštitút2927 SGWaAP
0.583Miroslav_Kusý2885 SGWaAP
0.604helsinský_výbor932 SGWaAP
0.612Sociologický_ústav892 SGWaAP
0.614Ján_Langoš4262 SGWaAP
0.630dokumentačné_stredisko858 SGWaAP
0.633nadácia_socať706 SGWaAP
0.635ústav_etnológia1943 SGWaAP