Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Migrant459 SGWaAP
0.482Utečenec893 SGWaAP
0.550migrant70022 SGWaAP
0.617utečenec119902 SGWaAP
0.641nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.664imigrant28985 SGWaAP
0.670ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.677Migrácia591 SGWaAP
0.678ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.683utečenecký902 SGWaAP
0.684sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.687ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.694nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.700azylant4712 SGWaAP
0.704utečenecká3814 SGWaAP
0.705grécko671 SGWaAP
0.706utečenecké786 SGWaAP
0.709migrantka981 SGWaAP
0.710Kríza2801 SGWaAP
0.715Minister5490 SGWaAP
0.721nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.726Násilie477 SGWaAP
0.730Cudzinec1005 SGWaAP