Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Migrácia591 SGWaAP
0.482migrácia60712 SGWaAP
0.637Implementácia1215 SGWaAP
0.648Prínos744 SGWaAP
0.677Migrant459 SGWaAP
0.682Nezamestnanosť1045 SGWaAP
0.683integrácia134962 SGWaAP
0.684Téma4695 SGWaAP
0.687Politika1894 SGWaAP
0.689Problematika1944 SGWaAP
0.691Integračný524 SGWaAP
0.692Identita2523 SGWaAP
0.692Integrácia1192 SGWaAP
0.694Obchodovanie652 SGWaAP
0.694Databáza1557 SGWaAP
0.697Prednáška2755 SGWaAP
0.698Globálny2873 SGWaAP
0.701Globalizácia809 SGWaAP
0.707Vytváranie1197 SGWaAP
0.707Definovanie485 SGWaAP
0.710Dáta1437 SGWaAP
0.711Kríza2801 SGWaAP
0.712Vybraný4386 SGWaAP