Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Miesto21645 SGWaAP
0.520miesto68418 SGWaAP
0.537Dátum12436 SGWaAP
0.579Adresa8468 SGWaAP
0.604Termín14514 SGWaAP
0.610Lokalita8348 SGWaAP
0.615Názov22988 SGWaAP
0.642Podujatie4223 SGWaAP
0.645Sídlo2732 SGWaAP
0.653Trvanie3021 SGWaAP
0.654Konanie1645 SGWaAP
0.656Začiatok3395 SGWaAP
0.656Voľný8354 SGWaAP
0.658Predpokladaný2773 SGWaAP
0.667Prezentácia3972 SGWaAP
0.672Umiestnenie3603 SGWaAP
0.679Náplň7072 SGWaAP
0.687Pracovisko1235 SGWaAP
0.690Priestor10710 SGWaAP
0.691Kategória11641 SGWaAP