Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.144mierové_námestie3653 SGWaAP
0.358Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.360Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.368trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.395Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.432mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.443Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.454Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.455Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.496Námestie58800 SGWaAP
0.500radničné_námestie2159 SGWaAP
0.507Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.507Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.511Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.519námestie301334 SGWaAP
0.551kino_Hviezda2367 SGWaAP
0.552Michalský5895 SGWaAP
0.556Radničný1131 SGWaAP
0.556Kapitulský2609 SGWaAP
0.557Štefánikova24133 SGWaAP