Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mierový4468 SGWaAP
0.414Obranca_mier2873 SGWaAP
0.423Ulica21134 SGWaAP
0.455Budovateľský1712 SGWaAP
0.458Kukučínova7939 SGWaAP
0.459Okružný5203 SGWaAP
0.481Štefánikova24133 SGWaAP
0.491Bajkalský4947 SGWaAP
0.498bajkalská5077 SGWaAP
0.501Hviezdoslavov2686 SGWaAP
0.503Cintorínsky1965 SGWaAP
0.504Pioniersky2400 SGWaAP
0.506Dukliansky1589 SGWaAP
0.506Partizánsky6337 SGWaAP
0.511Gorký7308 SGWaAP
0.513Továrenský1432 SGWaAP
0.516Osloboditeľ1513 SGWaAP